కోట్లు ఖర్చుపెట్టి పదవి దక్కకుండా పోవడంతో…..

రాష్ట్రంలో ఎక్కడా చూసినా ఆర్తనాదాలు???
కొన్ని కోట్లు ఖర్చుపెట్టి పదవి దక్కకుండా పోవడంతో శోకసంద్రంలో గెలిచిన వైకాపా అభ్యర్ధులు ???

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.