వైసీపీ ఎంపీ రఘురామ కృష్ణంరాజు గారు…

తిరుపతిలో బొచ్చు కొట్టేయడం ఏంటి మీకు ఒక దండం.
నా బొచ్చు కే డిమాండ్ అనుకున్నా తిరుపతి బొచ్చుకు కూడానా..వైసీపీ ఎంపీ రఘురామ కృష్ణంరాజు గారు..?‍♂️

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.