కృష్ణపట్నం ఆయుర్వేదంకి పాక్షికంగా అనుమతి తెలిపిన అధికారులు

కృష్ణపట్నం ఆయుర్వేదంకి పాక్షికంగా అనుమతి తెలిపిన అధికారులు. తిరిగి మందు పంపిణీని ప్రారంభించనున్న ఆనందయ్య గారు.

ఆక్సిజన్ లెవల్ 83 ఉన్న వ్యక్తికి ఈ మందు వాడిన తరువాత 95 వచ్చిందని విచారణ అధికారులు ప్రత్యేకంగా చూసి ధ్రువీకరించారు.SharedAsReceived

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.