పోలవరం పునరావాస బాధ్యతను అయిదు కోట్ల ఆంధ్రులం తీసుకుందాం

• పోలవరం ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజీ సెస్ ను నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను• వైసీపీ చేసిన మోసాలతో పోలవరం నిషేధిత ప్రాంతమైంది•…

అంగనవాడీలపై ప్రభుత్వం వైఖరి మార్చుకోవాలి

పోలవరం నియోజకవర్గం , బుట్టా యిగూడెం మండల పట్టణంలో గత 10 రోజులుగా సా గుతు న్న అంగనవాడి సమస్య ల…

కొయ్యలగూడెంలో జనసేన-టిడిపి సమన్వయ సమావేశం

పోలవరం, కొయ్యలగూడెం టౌన్ లో పోలవరం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ మరియు తెలుగుదేశం పార్టీల సమన్వ య కమిటీ సమావేశా నికి…

జి. మూలపాలెంలో ఇంటింటికి జనసేన – పవన్ రావాలి పాలన మారాలి

ముందుగా జి.మూలపొలం గ్రామంలో కనకదుర్గమ్మను ఆంజినేయస్వామి వారిని దర్శించి, గ్రామదేవత సత్తమ్మతల్లి అమ్మవారిని దర్శించి, వారి ఆశీస్సులు తీసుకుని , భారతరత్న…

వేలేరుపాడు మండల కమిటి నియామక కార్యక్రమం

పోలవరంం నియోజకవర నియోజకవర్గం్గం, వేలే రురుపాడు మ ంండలంం, జనసేన జి , జనసేన జిల్లా ల్లా అధ్య్యక్షులు కొకొటికలపూడి గో…