గెడ్డం బుజ్జికి అభినందనలు తెలిపిన శివదత్ బోడపాటి

పాయకరావు పేట, సోమవారం జనసేన పార్టీ నియోజకవర్గాల వారీగా తెలుగుదేశం పార్టీతో సమావేశాల నిర్వహణ, సంప్రదింపుల సమన్వయ బాధ్యుల జాబితా విడుదల…

Payakaraopet (SC)