సర్వేపల్లిలో రూ.కోట్లాది రూపాయల గ్రావెల్ను దోచేస్తున్నారు

సర్వేపల్లి నియోజకవర్గం : వెంకటాచలం మండలం, ఈదగాలి పంచాయతీ శ్రీకాంత్ కాలనీ నందు అక్రమ గ్రావెల్ రవాణాతో ఏర్పడిన గ్రావెల్ గుంటలను…