ప్ర జ ల ఆకాం క్ష లు, అవ స రాల ను తీర్చ గ ల స త్తా జ న సేన -టీడీపీకే ఉంది: పెంటేల బాలాజీ

చిలకలూరిపేట , రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్షలు, అవసరార్ల తీర్చగలస జనసేన -టీడీపీకే ఉందని ప్రతి ఒక్కరూ విశ్వసిస్తున్నారని, ఇందులో భాగంగానే ఉమ్మ…

గణపవరంలో ఘనంగా జనసేన జండా దిమ్మల ఆవిష్కరణ

ఉమ్మడి గుంటూరు: చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గంలో జిల్లా కార్యదర్శి తోట రాజా రమేష్ ఆధ్వర్యం లో గణపవరం గ్రామంలో 5 వార్డులలో స్థానిక…