పంతం నానాజీ సమక్షంలో జనసేనలో చేరికలు

కాకినాడ రూరల్ మండలం కొవ్వూరు గ్రామం తారక రామ నగర్ ప్రాంతానికి చెందిన వైసీపీ నాయకులు నాగోజు చిన్నా , పెంటబోయిన…

దుగ్గన బాబ్జికి ఘన స్వాగతం పలికిన జనసేన నేతలు

కాకినాడ రూరల్: తూర్పు గోదావరి జిల్లా లారీ యూనియన్ మాజీ అధ్యక్షులు దుగ్గన బాబ్జి వైస్సార్సీపీ పార్టీకి రాజీనామా చేసి మంగళవారం…

రైతుల కళ్ళాలను పరిశీలించిన పంతం నానాజీ

కాకినాడ రూరల్: కాకినాడ రూరల్లో ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతుల కళ్ళాలను జనసేన పార్టీ పీఏసీ సభ్యులు, కాకినాడ రూరల్ ఇంచార్జ్ పంతం…

పెనుమర్తిలో జనసేన-తెలుగుదేశం ఇంటింటి పర్యటన

కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గం లో పెనుమర్తి గ్రామంలో జనసేన మరియు తెలుగుదేశం సంయుక్తంగా ఇంటింటికి పర్యటన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జనసేన…