18వ రోజు కరోనాతో హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్నవారికి

18వ రోజు కరోనాతో హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్నవారికి మరియు నెల్లూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి నందు కోవిడ్ పేషెంట్లు,అటెండర్లకు మొత్తం 500 మందికి
JanaSena Party నాయకులు కిషోర్ గునుకుల గారు,మిత్రులు సౌజన్యంతో భోజన సదుపాయం ఏర్పాటు చేయడం జరుగింది. (01/06/2021)

Nadendla Manohar Pawan Kalyan

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.