@మరికాసేపట్లో గుడివాడ సమీపంలోని డోకిపర్రు గ్రామం, శ్రీ భూసమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయానికి చేరుకోనున్న JanaSena Party అధినేత శ్రీ Pawan Kalyan గారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.