మీకు గౌరవం లేని చోట మీరు ఇబ్బంది పడనవసరం లేదు!

22ఎంపీలు ఉన్న పార్టీ కి కూడా ఓడిపోయిన పవన్ కళ్యాణే అపోయింట్మెంట్ ఇప్పించాలి అంట ఇంకా మీ సీఎం ఎందుకు – జనసేనని

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.