విశాఖ 33 వ వార్డులో మ్యానిఫెస్టో హామీలను నెరవేర్చడం మొదలు పెట్టిన జనసేన!

పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో తోటి కార్పొరేటర్లకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న మన జనసేన కార్పొరేటర్ వసంతా జీకే గారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.