జనసేన జైత్రయాత్ర ..

జనసేన జైత్రయాత్ర లో భాగం గా మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకు భారీ బహిరంగ సభ ✊✊✊#JanaSenaJaitraYatra

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.