ప్రజా సమస్యలపై జనసేన

ప్రజా సమస్యలపై జనసేన పోరుబాటలో భాగంగా గురువారం ఏలూరు నియోజకవర్గంలోని 13, 15 వ డివిజన్లోని జలాపహరేశ్వర కాలనీ, ప్రశాంత్ నగర్…