దోషులను గుర్తించి శిక్షించాలి

విజయనగరం: బుధవారం జరిగిన టీడీపీ-జనసేన యువగళం సభకు విచ్ చేసి న జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్రీమతి రజిని సభ…

జర్నలిస్టుల ఐక్యతే సమాజానికి మేలు: గురాన అయ్యలు

విజయనగరం, జర్నలిస్టుల ఐక్యతే సమాజానికి మేలు చేస్తుందని, తద్వాదావూరా మంచి సమాజాన్ని, దేశాన్ని నిర్మించుకోగలమని జనసేన నాయకుడు గురాన అయ్యలు అన్నారు.…

Vizianagaram