సచివాలయ సిబ్బందికి కళ్ళు మూసుకుపోయయా?

విజయవాడ: రోడ్డు పక్కన ప్రైవేటు స్థలాలలో జనసేన పార్టీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలియచేసిన బ్యానర్లు , పవన్ కళ్యాణ్ గారి బర్త్డే…