యార్లగడ్డ వారి గూడెంలో రైతులను పరామర్శించిన జనసేన-టీడీపీ పార్టీల నేతలు

పెనమలూరు నియోజకవర్గం , మిచౌంగ్ తుఫాన్ ముంపు ప్రాంతాలను జనసేన పార్టీ కంకిపాడు మండల ప్రధాన కార్యదర్శి చొక్కా రాజా, కార్యదర్శి…