గురజాల నియోజకవర్గంలో ప్రజా చైతన్య యాత్ర 4వ రోజు

గురజాల నియోజకవర్గం : జనసేన పార్టీ చేపట్టిన ప్రజా చైతన్య యాత్ర 4వ రోజు కార్యక్రమంలో భాగంగా గురువారం దాచేపల్లి మండలం…