ప్రజలు ఫిక్స్ – వైసీపీకి నోఛాన్స్

పూతలపట్టు : జగన్ను ఇంటికి పంపాలని ప్రజలు ఎప్పుడో ఫిక్స్ అయ్యారన్నారు ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా జనసేన అధ్యక్షులు డాక్టర్ పసుపులేటి…

ఘనంగా యాదమరి మండల జనసేన కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవం

పూతలపట్టు : పవన్ కళ్యాణ్ కోసం యువత ఆరాటపడుతున్నారన్నారు జనసేన ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా అధ్యక్షులు డాక్టర్ పసుపులేటి హరిప్రసాద్. అమ్మా…