జనసేన ఆత్మీ య సమావేశం

నగరి, జనసేన పార్టీ ఆదేశాల మేరకు నగరి నియోజకవర్గంలో బాధ్యతలను స్వీకరించిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త సుధాకర్ రాజు అద్వర్యంలో వడమాలపేట మండల…