ప్రజా స్వామ్యంలో పత్రికా స్వేచ్ఛను కాపాడుకుందాం

కళ్యాణదుర్గం నియోజకవర్గం : రాప్తాడులో ముఖ్యమంత్రి జగన్ రెడ్డి నిర్వహించిన సిద్ధం అనే సభలో వైసిపి కార్యకర్తలు, నాయకులు ఆంధ్రజ్యోతి స్టాఫ్…