ధర్మవరంలో జనసేన-టిడిపి పార్టీల ఆత్మీయ సమావేశం

అనంతపురం, ధర్మవరం పట్టణంలోని నూతనంగా నిర్మించిన టిడిపి కార్యాలయంలో గురువారం జనసేన-టిడిపి పార్టీల ఆత్మీయ సమావేశం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో…