కష్టాల్లో ఉన్న సీనియర్ నటి పావ‌ల శ్యామ‌ల‌ గారికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు లక్ష రూపాయల సహాయం చేశారు ???
చిరంజీవి గారు అప్పట్లో 2 ల‌క్ష‌లిచ్చారు.. ఇప్పుడు మళ్లీ లక్ష ఇచ్చి ఆదుకున్నారు: పావ‌లా శ్యామ‌ల

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.