“సీతానగరం కొండపై కొలువైన విజయ్ కీలాద్రి ని దర్శించుకున్న శ్రీ శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు శ్రీ శ్రీ శ్రీ చిన్న జీయర్ స్వామి వారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat