శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ మద్దతు కోరిన లండన్ మేయర్ అభ్యర్ధి శ్రీ తరుణ్ గులాటీ…

లండన్ మేయర్ ఎన్నికలలో పోటీ చేస్తున్న భారత సంతతికి చెందిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ తరుణ్ గులాటీ బుధవారం హైదరాబాద్లో జనసేన పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలిశారు . స్వతంత్ర అభ్యర్ధిగా పోటీ చేస్తున్న శ్రీ గులాటీ మేయర్ ఎన్నికల్లో తనకు మద్దతు పలకాల్సిందిగా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కోరారు . తాను పోటీ చేస్తున్న ప్రాంతంలో శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి అభిమానులు, జనసైనికులు గణనీయంగా ఉన్నారని ఈ సందర్భంగా ఆయన గుర్తు చేశారు . శ్రీ గులాటీ అభ్యర్థనను శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్వాగతించారు . భారత సంతతికి చెందిన శ్రీ గులాటి లండన్ మేయర్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడం సంతోషదాయకమని, తన అభిమానులు, జనసేన శ్రేణులతోపాటు తెలుగువారు , భారతీయులంతా ఆయన విజయానికి కృషి చేయాలని శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కోరారు . తనను కలసిన శ్రీ గులాటీకి శుభాభినందనలు తెలియచేశారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.