జనసేన, టిడిపిల కార్యాచరణ సమావేశం

దెందులూరు నియోజకవర్గం : జనసేన, టిడిపి సమన్వయంతో చెయ్యబోయే కార్యాచరణ మరియు కార్యక్రమాలపై మరియు భవిష్యత్తు గ్యారంటీ కార్యక్రమం గురించి జనసేన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, దెందులూరు నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీతో సమావేశాల నిర్వహణ, సంప్రదింపుల సమన్వయ బాధ్యులు డా. ఘంటసాల వెంకటలక్ష్మి ఆదేశాలతో దెందులూరు నియోజకవర్గం టిడిపి ఇంఛార్జ్ చింతమనేని ప్రభాకర్తో మాట్లాడిన జనసేన పార్టీ మత్స్యకార విభాగం రాష్ట్ర వైస్చైర్మన్ మోరు వెంకట నాగరాజు మరియు జనసేన నాయుకులు మేడిచర్ల కృష్ణ, ఉప్పు కల్కిరమేష్, పసుపులేటి బార్గవ్, తాతపూడి చందు.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.