తుపాను నష్టం అంచనాలకు అందడం లేదు

• ముఖ్య మంత్రి బటన్ నొక్కి రైతుల్ని ఆదుకోవాలి• ప్రతి అడుగులో ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం కనబడుతోంది• నాలుగేళ్లుగా పంట కాలువలు మరమ్మతులు…

తుపాను ప్రభావంతో వ్యవసాయం అతలాకుతలం

• ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరే రైతుల ఇబ్బందికి కారణం• విపత్తు సమయంలో మీనమేషాలు లెక్కించకూడదు• యుద్ధ ప్రాతిపది కన ఉపశమన చర్యలు…