పవన్ కళ్యాణ్ అఖండ విజయం సాధించాలని కుకె సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ప్రత్యేక పూజలు

కర్ణాటక: జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ అఖండ విజయం సాధించాలని అఖిల కర్ణాటక పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానుల సేవాసంఘం…