జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ గారికి గాన స్వగతం పలికిన భీమవరం ప్రజలు…

జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ గారికి గాన స్వగతం పలికిన భీమవరం ప్రజలు పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు పవర్ స్టార్ అభిమనులు….

కోటికలపూడి చినబాబుకు శుభాకాంక్షలు

భీమవరం: ఉమ్మడి పశ్చిమగోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు, భీమవరం ఇంచార్జ్, జనసేన – టీడీపీ సమన్వయ కమిటీ సభ్యునిగా నియమితులైన కోటికలపూడి గోవిందరావు…