మైల వీర్రాజు

మైల వీర్రాజు గారి జన్మదిన వేడుక లో నరసాపురం నియోజకవర్గం జనసేన పార్టీ కార్య కర్తలు మైల వీర్రాజు గారి అభిమానులు తరలివచ్చి నరసాపురం లో ఏర్పాటు చేసిన భారీ ర్యాలీ లో పాల్గొని ర్యాలీని విజయవంతం చేసి తమ అభిమాన నాయకుడిని కలసి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WhatsApp chat