కత్తిపూడిలో పోటెత్తిన జనసైనికులు…

పోరాటయాత్రలో భాగంగా తూర్పుగోదావరిలో పర్యటిస్తున్న జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్  గారు ఈరోజు ప్రత్తిపాడు నియోజకవర్గం కత్తిపూడిలో నిర్వహించునున్న బహిరంగ సభలో పాల్గొననున్నారు.

ఇప్పటికే బహిరంగ సభ ఏర్పాట్లను జనసేన నాయకులు పూర్తి చేయగా మరికొంత సమయంలో జనసేనాని బహిరంగ సభలో మాట్లాడనున్నారు. సభా ప్రాంగణానికి భారీగా చేరుకున్న జనసైనికులు జనసేనాని రాక కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. జనసేన నినాదాలతో సభా ప్రాంగణం మార్మోగుతుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.